snelle circulatie contrast therapie

Snelle circulatie contrast therapie biedt 3 therapievormen

Binnen het veilige bereik van 6 graden celsius tot 41 graden kunnen wij met behulp van een apparaat lokale koude therapie of warmte therapie toepassen. Bovendien kunnen wij kiezen voor contrast therapie, waarbij koude en warmte elkaar in slechts 6 secondenafwisselen! Deze snelle schakeling maakt deze therapie uniek!

De toepassing van de verschilende temperatuursbehandelingen is zeer gebruiks- en patientvriendelijk. Vraag uw therapeut of de snelle circulatie contrast therapie ook voor u van hulp kan zijn!

Momenteel doet Kenny Westphal, verbonden aan de universiteit van Brussel. een wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor het herstel van de tenniselleboog middels de snelle circulatie contrast therapie.