Fysiotherapie bij oncologie richt zich op behandeling van mensen met kanker, met name op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandeling daarvoor. Te denken valt aan lichamelijke problemen ten gevolge van operatie's, schade aan het bewegingsapparaat en hart en longen ten gevolge van bestraling en/of chemotherapie en lymfoedeem.

Maar er kunnen ook algemene klachten optreden zoals pijn en moeheid. Er kunnen problemen zijn met aktiviteiten binnen de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een zowel geestelijke-als lichamelijke component, die elkaar wederzijds beinvloeden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op de algemene en lichamelijke klachten van patienten met kanker. Daaruit blijkt dat bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer naar het arbeidsproces.