Vergoedingen

Voor patiënten die 18 jaar of ouder zijn, wordt fysiotherapie sinds 2004 niet meer automatisch door de verzekeraar vergoed. Alleen voor bepaalde chronische aandoeningen wordt een uitzondering gemaakt. Voor die aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling. Vraag gerust bij ons na of u voor een behandeling voor chronische klachten in aanmerking komt.

We vergoeding met aanvullende verzekering
Wanneer u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering heeft afgesloten, wordt fysiotherapie wel vergoed. Voor vergoedingen die onder de aanvullende verzekering vallen, geldt geen eigen risico.

Het is belangrijk dat u vooraf informeert hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Bij twijfel kunt u uw zorgverzekeraar vragen om duidelijkheid te verschaffen. Bij onduidelijkheid kunt u ook altijd een van onze baliemedewerksters raadplegen.

U kunt aan het einde van het kalenderjaar overstappen naar een betere zorgverzekeraar: bijvoorbeeld de verzekering die ruimere vergoeding heeft voor fysiotherapie kan voor u van groot voordeel zijn: verdere  informatie vindt u hier.