Fysiotherapie

Fysiotherapie – ook wel kinesitherapie genoemd – is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. In de praktijk komt het erop neer dat een fysiotherapeut probeert om middels oefeningen of behandelingen de beweeglijkheid van de patiënt te verbeteren en eventuele pijn te verminderen.

Omdat geen twee mensen hetzelfde zijn en klachten – zowel voor wat betreft oorzaak als gevolg – nogal uiteen kunnen lopen, kunt u bij Groenveld Fysiotherapie voor meerdere soorten behandelingen terecht. Behalve in de reguliere fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich namelijk bekwaamd en gespecialiseerd in een of meerdere deelgebieden van de fysiotherapie. U moet dan denken aan manuele therapie, oedeemtherapie (manuele lymfedrainage), bekkenproblematiek, looptraining bij claudicatio intermittens (etalage benen), arbeidsfysiotherapie, fysiotherapie bij COPD, fysiotherapie bij sportblessures en tapen en bandageren. Elders op de site vindt u meer informatie over deze specialismen.

Kwaliteit verzekerd
Niet iedereen mag zich zomaar fysiotherapeut noemen. De titel is wettelijk beschermd door de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register, mag zelfstandig als fysiotherapeut patiënten behandelen. Uiteraard voldoen alle fysiotherapeuten van Groenveld Fysiotherapie aan deze voorwaarden.

Bovendien zijn alle fysiotherapeuten van Groenveld Fysiotherapie ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, KNGF. Het KNGF voert een actief beleid om de kwaliteit van fysiotherapie te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels en richtlijnen voor behandelingen (protocollen) een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centrale Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.

Vergoedingen fysiotherapie

Wanneer u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering heeft afgesloten, wordt fysiotherapie door uw verzekeraar vergoed. Voor vergoedingen die onder de aanvullende verzekering vallen, geldt geen eigen risico. Ik wil graag meer weten over vergoedingen.