Qill ONE therapie

De Qill ONE biedt 3 therapievormen

Binnen het veilige bereik van 6 graden celsius tot 41 graden kunnen wij met behulp van de Qill ONE lokale koude therapie of warmte therapie toepassen. Bovendien kunnen wij kiesen voor contrast therapie, waarbij koude en warmte elkaar in slechts 6 secondenafwisselen! Deze snele schakeling maakt de Qill ONE uniek!

De toepassing van de verschilende temperatuursbehandelingen door de Qill ONE is zeer gebruiks- en patientvriendelijk. Vraag uw therapeut of de Qill ONE ook voor u van hulp kan zijn!